ent.getElementById('fb-root').appendChild(e); }());

Upoznavanje s Adobe Photoshopom

03.04.2010.

Ako sjedite za istim stolom s osobom koju još niste upoznali, vrlo je vjerojatno da se osjećate nelagodno. Isto je i s Photoshopom. Da bi ste se osjećali ugodno gledajući u njegovo sučelje, potrebno se prvo s njim upoznati.
.
Upoznavanje s Adobe® Photoshop®om

.
Na vrhu sučelja nalazi se Aplikacijska traka. U njoj su padajući izbornici (File, Edit, Image, Layer…). U njima ćete pronaći sve naredbe koje Photoshop nudi, od otvaranja i spremanja dokumenata, promjene veličine i modova slike, rada sa selekcijama, slojevima i filtrima do mnoštva mogućnosti koje bi ovdje bilo teško samo i pobrojati. Uz izbornike, u Aplikacijskoj traci nalaze se i gumbi za brzi pristup opcijama različitih načina prikaza otvorenih dokumenata i veličine pogleda i kretanja po njemu.
.
traka s alatima
.S lijeve strane sučelja smještena je Alatna traka. U njoj se nalaze svi alati s kojima možemo raditi u Photoshopu. No, alati koje trenutačno vidite nisu svi alati koje imate na raspolaganju. Ako kliknete i zadržite pritisnutu tipku miša iznad bilo kojeg alata koji u donjem desnom kutu ima malu ikonicu u obliku crnog trokutića, pojavit će se dodatni alati koji se ispod njega kriju. Alat odabirete klikom na njegovu ikonu ili pritiskom na tipkovničku kraticu.
.
Ako pozicionirate pokazivač miša iznad pojedinog alata i zadržite ga na tom mjestu neko vrijeme, pojavit će se oblačić s nazivom alata i njegovom tipkovničkom kraticom u zagradi, ako ju alat posjeduje.
.
Ispod Aplikacijske nalazi se Opcijska traka. Nakon odabira alata kojim želite raditi, u Opcijskoj traci za njega ćete moći definirati sve dodatne parametre.
.
traka alata s kojim radite
.
.
.
S desne strane sučelja nalaze se paneli. Oni nam pomažu kontrolirati i modificirati dokumente na kojima radimo. Pomoću panela radimo sa slojevima, kanalima boja, maskama, podešavanjima svjetlosnih i kolornih vrijednosti slike, vraćamo dokument u neko od prijašnjih stanja, automatiziramo pojedine opcije i slično. Panele možete paliti i gasiti, premještati po radnom sučelju, kao i svoditi njihov prikaz na ikone. Svaki od panela koji će vam trebati za rad možete upaliti odabiranjem imena panela na izborniku Window.
.
.
Otvaranje dokumenta u Photoshopu
.
Sve dok ne otvorite dokument s diska ili kreirate novi, radna površina Photoshopa je prazna.
.
Fotografiju koju želite obraditi u Photoshop®u otvorit ćete pomoću naredbe Open iz izbornika File.
.
Njezinim će se pokretanjem otvoriti dijaloški okvir u kojem prvo morate pronaći mapu u kojoj se slika nalazi te unutar nje željenu fotografiju. Označite ju i kliknite na gumb Open. Obrada fotografije može početi.
.
otvaranje dokumenta u Photoshopu
.
I jedan savjet za kraj uvodnog teksta – Prije nego krenete s obradom napravite kopiju originala. Barem duplicirajte Background sloj da ne biste nakon svih zahvata koje ćete napravite uvidjeli da ste zauvijek izgubili original.
.

Oznake:
  1. super, super…sam tak nastavite…:)

    Komentar by Mislav Cerovec — travanj 9, 2010 @ 6:09 pm