Uklanjanje nepoželjnih objekata sa slike

19.10.2011.

Sigurno vam se često događa da pri snimanju fotografi je ne možete izbjeći snimiti i neke nepoželjne elemente koji kvare sliku, na primjer, žice, antene, znakove i slično. Ponekad takve detalje i ne primijetite pri snimanju, već ih uočite tek kad sliku gledate na računalu. (više…)