KomentarDana – 02.02.2012.

02.02.2012.

Današnju fotografiju za KomentarDana poslao nam je Marko Ožvald. Fotografija prikazuje siluete.

(više…)

Marko Ožvald – Berba gljiva

07.10.2010.

Šuma. Rana jesen. Maglovito svježe jutro, još neprobuđeni grad ostavljen da spava. U lijevoj ruci stalak za fotoaparat, u desnoj košara za gljive. Na leđima torba. Već pri ulasku u šumu, koracima po suhome lišću dajem do znanja prirodi da nije više sama. Da sam tu, spreman, da bar dio te tišine ponesem kući. Sunce polako izlazi. Iz nepreglednog taloga lišća i granja po tlu naziru se prve gljive. Namještam stalak, fotoaparat i klik. Prva je slikana. (više…)