Danijel Kolega – Izlov tune

24.01.2012.

Svoje ime je plavoperajna tuna dobila još u davno antičko doba kada joj se divio Aristotel. Već je tada fascinirala svojom snagom i brzim plivanjem, te se znalo za njezine duge migracije. Ime bi joj prevedeno sa starogrčkog bilo ‘žurni lutalica’. (više…)