FOTOGRAM SALON 2011

06.03.2011.

Natječaj koji priređuje Umjetnički atelje Fotogram, Beograd, otvoren je za sve fotografe širom svijeta. Provodi se u skladu sa propisima FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique = Međunarodni savez fotografske umjetnosti, patronat br. 2011/048), i FSS (Foto savez Srbije, patronat br. 2011/06). Izložba ima UPI-licencu, i podršku NCF (Nacionalnog centra za fotografiju) iz Beograda. (više…)