Kruno Debenc – Dinamika boja

20.10.2010.

Izdvajanjem elemenata koji se poklapaju ili koji su već naglašeni bojom ili strukturom u svom okruženju želim postići da ti elementi što više pulsiraju u kadru. (više…)