Danijel Šujević – Borba za opstanak brodogradilišta ‘3. Maj’

03.12.2011.

Brodogradilište ‘3. Maj’ je smješteno u hrvatskom primorju, u gradu Rijeci. Glavna namjena mu je gradnja tankera za naftu, brodova za prijevoz rasutog tereta, i za prijevoz kontejnera. Pored toga, ponekad gradi i manje putničke trajekte i jahte, te obavlja remont teretnih brodova. Ono zapošljava približno 2850 radnika. (više…)