Akciju zabilježi i od droge bježi!

06.10.2010.

U okviru promotivne akcije “Bježi!Via!” – kampanje protiv bolesti ovisnosti, Kabinet župana Istarske županije objavljuje Natječaj za izbor najbolje fotografije u borbi protiv ovisnosti pod nazivom: “Akciju zabilježi i od droge bježi!” (više…)