ent.getElementById('fb-root').appendChild(e); }());

SEE New Perspectives – Iz ugla fotografa s Balkana

30.04.2013.

Pozivamo vas u petak, 3. svibnja 2013. u 19 sati, u Galeriju Karas, Praška 4 u Zagrebu, na otvorenje izložbe foto-priča koje predstavljaju zapis o životu na Balkanu tijekom 2010. i 2011. godine.

SEE New Perspectives - Iz ugla fotografa s Balkana
 
O projektu

Nakon završetka Hladnog rata, narodi Jugoistočne Europe su bili suočeni s padom komunističkog režima i teškim prijelazom na tržišnu ekonomiju. Neka od ovih društava su se također suočila sa sukobima i ratovima. Čitava jedna poplava fotografija lokalnih i međunarodnih novinara oslikavala je regiju kao sumornu i u dubokoj krizi. Kako se tijekom posljednjih nekoliko godina Balkan kreće ka jednoj stabilnijoj budućnosti, važno je takav dojam o regiji uskladiti sa stvarnošću.

Tijekom 2012. Organizacija World Press Photo i Fondacija Robert Bosch Stiftung pokrenuli su zajednički projekt “SEE New Perspectives: Master klasa za profesionalne fotografe iz Jugoistočne Europe”. Svrha ove master klase je bila da se talentiranim fotografima pomogne u daljnjem profesionalnom razvoju i osnaži njihova vještina pripovijedanja. Osim toga, ovaj projekt preispituje poimanja fotografa o vlastitoj domovini i regiji, te ih potiče na istraživanje novih pogleda na život u regiji izvan granica i prevladavajućih stereotipa.

Master klasa je održana u rujnu 2010. u Berlinu, gdje su fotografi zajedno s međunarodnim mentorima Donaldom Weberom, Reginom Anzenberger i Silvijom Omedes osmišljavali ideje za individualne foto-priče na temu “novih pogleda”. Nakon master klase, fotografi su započeli s izradom foto-priča na aktualne teme iz susjednih zemalja. Početkom 2011. godine, Organizacija World Press Photo i Fondacija Robert Bosch Stiftung su osigurali dodatnih šest stipendija kako bi omogućili fotografima da nastave svoju potragu za novim pogledima na Jugoistočnu Europu.

Konačne verzije foto-priča predstavljaju zapis o životu na Balkanu tijekom 2010. i 2011. godine. Teme se kreću od radnika koji putuju između Francuske i Rumunjske, preko bračnih posrednika u ruralnim dijelovima Srbije, do međunarodnih ambicija jedne mlade prvakinje u hrvanju u Bugarskoj.

Kao ljudi koji dolaze upravo iz te regije, fotografi su radili unutar nekoliko supkultura, ne bi li prenijeli nova saznanja i potaknuli svježa razmišljanja o prostoru gdje su stereotipi jedna sasvim uobičajena pojava.

Odabrani fotografi su:

Andrei Pungovschi, Rumunjska
Armend Nimani, Kosovo
Bevis Fusha, Albanija
Dženat Dreković, Srbija
Eugenia Maximova, Bugarska
Ferdi Limani, Kosovo
Jasmin Brutus, Bosna i Hercegovina
Jetmir Idrizi, Kosovo
Marko Risović, Srbija
Nemanja Pančić, Srbija
Octav Ganea, Rumunjska
Petrut Calinescu, Rumunjska
Sanja Knežević, Srbija
Tomislav Georgiev, Makedonija
Vesselina Nikolaeva, Bugarska

No comments yet.