Prijava fotografija

04.04.2012.

* Ime i prezime:

(Obavezno upisati puno ime i prezime)

* Vaš Email:

* Prijava za:


(šira stranica fotografije mora biti 800px, bez ikakvih potpisa i vodenih žigova na fotografiji, max veličina 1Mb, .jpg format - u slučaju da ove karakteristike nisu zadovoljene, fotografiju nećemo moći uzeti u obzir za FOTOdana)

Opis fotografije:

Polja označena * su obavezna