ent.getElementById('fb-root').appendChild(e); }());

Poziv članovima Sekcije za fotografiju ULUPUH-a

11.03.2010.

Pozivaju se članovi Sekcije za fotografiju ULUPUH-a na sudjelovanje na bienalnoj, žiriranoj izložbi najboljih recentnih fotografija ‘Aktualno 2+60’, uz obilježavanje 60. godišnjice ULUPUH-a.

.

.
Izložba se održava od 1. do 21. lipnja u Mimari, Zagreb, te tijekom rujna u Galeriji Batana u Rovinju. Rok za prijavu je 6. travanj 2010.
.
Autorica koncepcije i kustosica izložbe: Višnja Slavica Gabout, povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka.
Selekcija radova: Višnja Slavica Gabout, Umjetnički savjet Sekcije za fotografiju ULUPUH- a (Tomislav Marić, Danijela Lušin, Erika Šmider) i Leila Topić, kustosica Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu
.
‘Projekt ‘Aktualno’ osmišljen je i prvi puta izveden 2008. godine, a namjera mu je bila da kroz mnoštvo osobnih ‘vizura’ i interpretacija pokaže sliku današnjice okom umjetnika-fotografa. Već ta prva izložba, pod vrlo širokom temom „aktualno“, okupila je znatan broj članova ove velike i važne ULUPUH-ove sekcije, pa se odmah ukazala potreba da ona postane ogledna izložba vrhunskih umjetničkih fotografija; da postane bienalna. I evo nas sada, u godini obilježavanja 6 desetljeća postojanja i rada ULUPUH-a, s ‘Aktualnim 2+60’.
.
Namjera nam je da upravo u ovoj godini s ‘Aktualnim’ (na već poznatu koncepciju) zablistamo vizualnim dojmom i likovnom kvalitetom, te da se na neki način, u ovo obljetničko vrijeme, recentnim radovima kvalitativno sumiraju dugogodišnja visoka estetska dostignuća ne samo pojedinih znanih likovnih umjetnika – fotografa koji su članovi ove sekcije, nego dostignuća sekcije u cjelini. Valja se tu, na kraju, podsjetiti i na osnovnu koncepcijsku nit-vodilju koja je bila inspirativna autorima ‘Aktualnog’ prije dvije godine, a koja će ih nesumnjivo i sad voditi:
.
‘Aktualno’ se odnosi na sve životne aspekte suvremenoga života danas– od onoga javnoga, do onoga privatnoga. Bavi se motivima i temama koje u podlozi s jedne strane nose društveni angažman i koje su socijalne i političke, dok su s druge strane lirske i intimne. Ili su pak filozofske, misaone, opće-egzistencijalne, konceptualne. Nismo niti prvi put, a niti ćemo sada tražiti i ocjenjivati fotografije prema onim kategorijama uobičajenim na klupskim natječajima (novinska fotografija, propagandna, generirana, ‘priroda i društvo’, arhitektura, izdavaštvo, moda, erotika…), smatrajući da će se likovni umjetnici – fotografi bolje i slobodnije izraziti ako ih se primakne neobičnom bogatstvu izričaja nove umjetničke prakse, gdje se i fotografija danas dobro snalazi. Jer tako će ponajbolje moći pokazati, na suvremeni način, djeliće naše sadašnjosti i našega danas, znalački zabilježene okom kamere i umjetničkom percepcijom fotografa. ‘Aktualno’ će se tako i ovaj puta u cjelini pokazati kao raznoliki, inventivni i zanimljivi zbir aktualnosti naše svakodnevice, viđen iz različitih rakursa, a sve skupa će na kraju funkcionirati kao zanimljiva cjelina. Cjelina iz koje će se moći iščitati prostorno-vremenski diskurs našeg aktualnog trenutka.’ Višnja Slavica Gabout
.
Osim članova Sekcije za fotografiju ULUPUH-a , žiri pridržava pravo poziva na sudjelovanje, uz 60. godišnjicu ULUPUH-a, doajena hrvatske fotografije koji su članovi Sekcije za fotografiju ULUPUH-a, kao i onih umjetnika – fotografa koji su počasni članovi ULUPUH-a.
.
Saznajte više

No comments yet.