ent.getElementById('fb-root').appendChild(e); }());

Popravljanje neba gradacijskim filtrom

20.06.2011.

Pri snimanju krajolika često se događa da zbog svoje svjetline nebo na slikama bude preeksponirano, dok je ostatak slike korektno eksponiran. Fotografi ovaj problem rješavaju primjenom gradacijskih filtara pri fotografiranju.
.
Popravljanje neba gradacijskim filtrom
.
No, ako nemate filtar, Photoshop vam može pomoći kako da slika izgleda kao da je snimljena s njim. Iako gradacijski fi ltar možete simulirati i u Photoshopu, ako je slika koju ste snimili u RAW formatu, svakako je najbolje primijeniti ga u Adobe Camera Rawu.
.
Adobe Camera Raw je program koji se instalira na vaše računalo prilikom instalacije Photoshopa. Služi prvenstveno za “razvijanje” digitalnih negativa, odnosno otvaranje i editiranje slika snimljenih u RAW formatu.
.
Kad pomoću naredbe File – Open odaberete sliku snimljenu u RAW formatu (koja će, ovisno o proizvođaču vašeg fotoaparata, imati različitu ekstenziju, npr. NEF, .CR2, .ORF itd.), pokrenut ćete Camera Raw program.
.
Savijet: Ako u Camera Rawu želite otvoriti JPG ili TIF datoteku, označite je u Bridgeu i pritisnite Ctrl+R. Bridge je aplikacija Adobe Creative Suita namijenjena, prije svega, za organizaciju, pregledavanje i prikaz dokumenata bez otvaranja aplikacije u kojoj su kreirani. Iz Photoshopa ga možete pokrenuti naredbom File – Browse in Bridge.
.
Nakon što u Camera Rawu otvorite sliku kojoj treba popraviti nebo, iz alatne trake koja se nalazi na vrhu dijaloškog okvira odaberite Graduated Filter alat.
.

.
Kliknite njime na gornji dio neba na slici i povucite ga prema horizontu. Promjena koju radite postupno će biti provedena. Na mjestu na kojem ste prvo kliknuli i dijelu slike iznad, efekt filtra je u potpunosti primijenjen te postupno nestaje prema mjestu na kojem ste pustili tipku miša.
.
S lijeve strane dijaloškog okvira nalaze se opcije za podešavanje gradacijskoga filtra.
.
Pomicanjem klizača Exposure određujete ekspoziciju filtra.
.
U ovom smo primjeru pomicanjem klizača Exposure ulijevo korigirali presvijetlo nebo na slici.
.
Klizačem Brightness podešavate svjetlinu na slici, a klizačem Contrast kontrast. Ova dva klizača imaju najveći utjecaj na srednje tonove. Saturation klizačem pojačavate ili smanjujete intenzitet boja. Pomicanjem klizača Clarity povećavate lokalni kontrast, a Sharpness izoštrava dio slike zahvaćen gradacijskim fi ltrom.
.
Kad podesite sve parametre filtra, kliknite na gumb Open Image kako biste sliku otvorili u Photoshopu.
.
.
Pogledajte primjer
.

.

No comments yet.