ent.getElementById('fb-root').appendChild(e); }());

MINIJATURE 2016.

02.09.2016.

Udruga Fijaker poziva sve fotografe, amatere i profesionalce da se odazovu na natječaj Minijtura 2016. Ove smo godine Natječaj odlučili organizirati nešto ranije nego proteklih godina, te vas molimo da obratite pažnju na kalendar i svoje fotografije dostavite u zadanom roku. Veselimo se vašem sudjelovanju!

MINIJATURE 2016.
 
FIJAKER – udruga za promicanje likovnog, dramskog i glazbenog amaterizma, Zagreb

r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za sudjelovanje na VI Salonu fotografije Caffe bar LP, Zagreb, Račkoga 11

MINIJATURE 2016.

UVJETI I PRAVILA

1. Radovi:
Prihvaćaju se crno-bijele i fotografije u boji svih stilova i procesa snimanja i obrade. Svaki autor sudjeluje sa samo jednom (1) fotografijom, a na Natječaj može poslati do 3 (tri) fotografije.

2. Tema:
Slobodna

3. Sudionici:
Na natječaju mogu sudjelovati amateri i profesionalci.

4. Veličina fotografija
Maksimalna dopuštena veličina fotografije je 10×10, 10×7, 7×10 cm. Veličina crnog kartonskog paspartua 15×20 cm. Fotografije na vašim paspartuima točno centrirati.

5. Podaci o autoru:
Na poleđini svake fotografije tiskanim slovima napisati podatke:
– ime i prezime autora,
– telefonski broj,
– e-mail adresa

6. Način slanja fotografija:
Autori mogu poslati fotografije na adresu: Caffe bar „LP“, Račkoga 11, 10 000 Zagreb ili donijeti osobno.

7. Izlaganje:
Po završetku žiriranja sve će fotografije biti izložene i na završnoj humanitarnoj akciji prodane po cijeni od 20,00 kuna. Prikupljeni novac biti će uplaćen na račun Udruge sa socijalno-humanitarnim ciljevima „OZANA“, Ulica grada Vukovara 239, Zagreb.
Predajom fotografije na natječaj autor pristaje da ista bude prodana po navedenoj cijeni, a novac doniran u dobrotvorne svrhe.

NAGRADE I PRIZNANJA
Tročlano povjerenstvo dodijelit će slijedeće nagrade:
– jednu (1) prvu nagradu,
– dvije (2) druge nagrade,
– tri (3) treće nagrade
– i do šest (6) pohvala.

Dobitniku prve nagrade, osim pisanog priznanja, Udruga Fijaker organizira samostalnu izložbu u izložbenom prostoru Caffe bara LP, Račkoga 11, Zagreb. Organizacija obuhvaća izradu fotografija, popratnog kataloga i plakata, te sam postav izložbe u suradnji s autorom.

KALENDAR NATJEČAJA
Otvorenje natječaja…………………. 1. 9. 2016.
Zatvaranje natječaja ………………. 1. 10. 2016.
Žiriranje do……………………………. 10. 10. 2016.
Objava rezultata do…………………..10. 10. 2010. na portalu Fotogard
Otvorenje izložbe i humanitarna prodaja…..14. 10. 2016. u 19 sati u Caffe baru LP

Rezultati natječaja mogu se pratiti na www.facebook.com/fijaker.udruga i www.fotogard.com

No comments yet.