ent.getElementById('fb-root').appendChild(e); }());

Natječaj za mlade – Hrvatska kulturna i prirodna baština na fotografiji

14.12.2010.

Hrvatski fotosavez priređuje natječaj „Hrvatska kulturna i prirodna baština na fotografiji“ kao dio međunarodnoga projekta „XVI. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2011.“, koji će se organizirati u većem broju europskih te u nekoliko vaneuropskih zemalja. Rezultat ovoga projekta bit će izložba fotografija mladih autora koja će biti priređena u svim zemljama sudionicama te u Palači Europe u Strasbourgu krajem 2011. godine.
.
HRVATSKA KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA NA FOTOGRAFIJI
.
Cilj je natječaja potaknuti veći broj mladih na aktivno sudjelovanje u bilježenju, vrednovanju i očuvanju kulturne i prirodne baštine, te razmjena ponajboljih rezultata, kako bi se dobila cjelokupna međunarodna dimenzija rada mladih autora.
.
SUDIONICI
Na natječaju mogu sudjelovati mladi autori do navršene 21 godine života.
.
NAČIN PRIJAVE
Autori se mogu prijaviti samostalno ili putem udruga ili škola.
.
TEMA
Tema natječaja je „Hrvatska kulturna i prirodna baština“.
.
TEHNIKA / FORMAT / PRIJAVA
Autori mogu svoje radove prijaviti isključivo u digitalnom obliku na CD-u.
Fotografije trebaju biti u JPG formatu, minimalne razlučivosti 300dpi.
Prijavljene fotografije u digitalnom obliku moraju biti označene imenom i prezimenom autora i rednim brojem fotografije sukladno prijavnici.
U prijavnici treba za svaku fotografiju pobliže naznačiti mjesto (lokaciju) snimanja, te eventualno naziv baštinskog objekta.
Prijavnica može biti na CD-u zajedno s radovima ili priložena uz CD.
.
BROJ RADOVA
Svaki autor može na natječaj prijaviti do 10 fotografija.
.
OCJENJIVAČKI SUD
Ocjenjivački sud će imenovati organizator natječaja.
Ocjenjivački sud će od ukupnog broja prijavljenih radova odabrati 6 – 8 fotografija koje će predstavljati Hrvatsku na zajedničkoj izložbi „XVI. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2011.“.
.
NAGRADE
Svi autori odabranih fotografija dobit će međunarodnu diplomu.
.
IZLOŽBA
Međunarodna izložba „XVI. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2011.“ bit će organizirana u Hrvatskoj u nekoliko gradova.
.
KATALOG
Komisija za obrazovanje, kulturu i sport Vijeća Europe tiskat će zajednički katalog s reprodukcijama odabranih fotografija.
Svaki autor odabranih fotografija dobit će primjerak kataloga.
.
PRAVILA NATJEČAJA
Pravila natječaja sukladna su međunarodnim Pravilima za priređivanje manifestacije „XVI. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2011.“ jedinstvenim za sve zemlje sudionice.
.
ROK
Posljednji dan za prijam fotografija je 31. ožujka 2011. godine.
.
ADRESA
Radovi se šalju na adresu: Hrvatski fotosavez, Dalmatinska 12, 10000 Zagreb.
.
DODATNE INFORMACIJE
Hrvatski fotosavez, tel./fax: 01/ 48 48 793
Tajnik Hrvatskog fotosaveza Predrag Bosnar.
e-mail: predrag.bosnar@hztk.hr
.
Prijavnicu za natječaj možete preuzeti ovdje.
.

No comments yet.