ent.getElementById('fb-root').appendChild(e); }());

Globalni problemi – Složenija tehnika podešavanja svjetline i balansa boje

17.06.2010.

Na mnogim fotografijama dosad nabrojane opcije neće dati najbolje moguće rezultate te će ih biti potrebno obraditi na drugi način.
.
Složenija tehnika podešavanja svjetline i balansa boje
.
Za podešavanje tonskog raspona i balansa boje na slici u ovom ćemo se slučaju poslužiti Curves naredbom.
.
Adjustments - Curves Pokrenut ćemo ju klikom na ikonu Curves u Adjustments panelu. Graf koji se nalazi u središnjem dijelu panela iscrtava odnos između Input (ulaznih) razina i Output (izlaznih) razina. Input razine nalaze se na dnu grafa, a Output vrijednosti smještene su duž lijeve strane grafa. Kad odaberete Curves naredbu, graf prikazuje ravnu liniju, nacrtanu pod 45 stupnjeva, označavajući da je vrijednost svake ulazne razine jednaka izlaznoj.
.
Klikite na On-Image alat smješten u gornjem lijevom dijelu panela da biste ga aktivirali.
Potom kliknite na ton na slici koji želite posvijetliti i držeći pritisnutu tipku miša povlačite kursor gore sve dok ton ne postigne vrijednost koju ste htjeli. Povucite kursor dolje ako ste previše posvijetlili odabrani ton. Sad kliknite na ton na slici koji želite potamniti te povucite kursor dolje. Korigirajte sve tonove koje je potrebno korigirati.
.
Kad kliknete On-Image alatom na sliku, Photoshop dodaje točku na krivulji, na mjestu koje predstavlja vrijednost tona na koji ste kliknuli. Povlačenjem kursora gore povećava se Output vrijednost, dok se povlačenjem kursora dolje smanjuje.
.
prozor
.
Kako bi korigirail balans boje iz padajućeg izbornika na vrhu Adjustments panela, umjesto kompozitnog RGB kanala odaberite kanal na kojem trebate napraviti promjenu. Ponovno odaberite On-Image alat, kliknite na područje s bojom koju želite korigirati i povlačite mišem gore-dolje, dok ne dođete do odgovarajuće vrijednosti tog kanala na slici.
.
Ako je potrebno, postupak ponovite i na drugim kanalima.
.

.

  1. odlično objašnjeno
    bravo

    Komentar by Brko32 — listopad 19, 2010 @ 5:52 am