ent.getElementById('fb-root').appendChild(e); }());

FOTOGRAM SALON 2011

06.03.2011.

Natječaj koji priređuje Umjetnički atelje Fotogram, Beograd, otvoren je za sve fotografe širom svijeta. Provodi se u skladu sa propisima FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique = Međunarodni savez fotografske umjetnosti, patronat br. 2011/048), i FSS (Foto savez Srbije, patronat br. 2011/06). Izložba ima UPI-licencu, i podršku NCF (Nacionalnog centra za fotografiju) iz Beograda.
.
FOTOGRAM SALON 2011
.
Uvjeti sudjelovanja
1. ORGANIZATOR. Umjetnički atelje Fotogram, Beograd, Srbija.
.
2. UČEŠĆE. Natječaj je otvoren za sve fotografe širom svijeta. Provodi se sukladno propisima FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique = Međunarodni savez fotografske umjetnosti FIAP patronat 2011/048), i FSS (Foto savez Srbije, patronat br. 6/2011); UPI (United Photographers International, Licence 2011). Izložba ima podršku NCF (Nacionalnog centra za fotografiju) iz Beograda.
.
3. TEME.
(A) Putopisna fotografija
(B) Sport
(C) Slobodna tema

Radovi u sve tri teme mogu biti u monokromnoj tehnici i u boji.
.
4. BROJ I VELIČINA (FORMAT) RADOVA. Svaki sudionik može podnijeti do 4 fotografije na svaku od navednih tema (do ukupno 12 fotografija u 3 teme).
Radovi se primaju samo u elektronskoj formi.
Format datoteka treba biti RGB JPEG. Dimenzija dulje strane slike treba biti 1600 piksela, a rezolucija 300 dpi. Kompresija treba biti između 7 i 10, s tim da memorijska veličina datoteke ne prelazi 650 kb.
.
5. FINANCIJSKO UČEŠĆE (KOTIZACIJA)
Novčana uplata je obavezna za sve koji pošalju svoje radove na izložbu i iznosi 15 € (ili 22 $) za sve tri teme (sekcije). Kotizacija se može uplatiti na sledeći način:
a) preko Moneybookers (prihvata kreditne kartice Visa, Master Card, AmEx, JCB i Diners) na adresu primaoca fotogram.salon@fotogram.in.rs (više o tome u engl. propozicijama);
b) na devizni račun: 
Beneficiary Customer: (IBAN) RS35160523020010324019 MALIĆ GORAN RADNIČKA 36, 11030 Beograd, Srbija
Account With Institution: (SWIFT) DBDBRSBG Banca Intesa ad Beograd Milentija Popovica 7b, 11070 Novi Beograd Republic of Serbia (potpuniji podaci u prilogu ovih propozicija).
Novčana uplata je obavezna za sve koji pošalju svoje radove na izložbu i jedinstvena je za sve tri teme. Radovi autora koji ne uplate kotizaciju (ili je ne prilože uz CD) neće biti pokazani žiriju.
.
6. IDENTIFIKACIJA
U folderu svake fotografije treba staviti slijedeće podatke: Ime autora, naziv fotografskog djela (na jednom od zvaničnih jezika FIAP), godinu i mjesto nastanka rada. Broj obilježavanja rada mora da odgovara broju kojim je rad obilježen u prijavi.
.
7. ŽIRI. Radove će ocjenjivati stručni žiri u sastavu:

 • Stevan Ristić, predsjednik žirija, Hon. EFIAP, EFIAP, Hon. NCF, ULUPUDS;
 • Branislav Brkić, EFIAP/b, EsFIAP, MF FSS;<
 • Dragoslav Mirković, EFIAP, MF FSJ/FSS, ULUPUDS;
 • Goran Malić, AFIAP, MF FSJ/FSS, NCF, ULUPUDS, Srbija.
 • (U slučaju izjednačenog broja glasova, predsjednik žirija presuđuje).
  Delegat FSS-a je Božidar Vitas, AFIAP, KMF FSS.
  .
  8. NAGRADE. Žiri će dodijeliti sljedeće nagrade:

 • (A) Putopisna fotografija: FIAP – zlatna medalja, FSS – srebrna i brončana medalja, medalja UPI, i 5 pohvala (traka FIAP, i 4 pohvale Fotogram-salona);
 • (B) Sport: FIAP – zlatna medalja, FSS – srebrna i brončana medalja, medalja UPI, i 5 pohvala (traka FIAP, i 4 pohvale Fotogram-salona);
 • (C) Slobodna tema: FIAP – zlatna medalja, FSS – srebrna i brončana medalja, medalja UPI, i 5 pohvala (traka FIAP, i 4 pohvale Fotogram-salona).
 • Posebna nagrada (FIAP-značka) za autora sa najvećim brojem poena na izložbi.
  .
  9. DOKUMENTACIJA, PROMOCIJA I ARHIVA IZLOŽBE.

 • a) Izabrane i nagrađene fotografije biće reprodukovne u katalogu, bez plaćanja nadoknade autorima. Svaki autor koji je uplatio kotizaciju dobiće primjerak kataloga izložbe na adresu koju je naveo u prijavi radova. Sve fotografije koje će biti izlagane ostaju u arhivi salona.
 • b) Neke od izabranih fotografija bit će odštampane na promotivnom materijalu izložbe, npr. na pozivnici (u formi razglednice) za otvaranje izložbe i pratećih manifestacija salona; na posteru ili na informaciji za novinare. Svi spomenuti vidovi objava fotografija bit će nekomercijalne vrednosti i jedina im je svrha poticati promociju izložbe. Svaki autor čiji rad bude reproduciran na promotivnom materijalu dobiće promerke za svoju dokumentaciju. Drugi vidovi obeštećenja neće se priznavati.
 • .
  10. DOPRINOS POVJEST FOTOGRAFIJE – POTICAJ TEORIJSKIM PROUČAVANJIMA:

 • a) Fotografija je kulturna djelatnost ali i povjesno svjedočanstvo. Organizator apelira na sudeonike da navedu točnu godinu i mjesto nastanka rada. To je od koristi ne samo za autore, nego i za dostojanstvo naše struke i proučavanja fotografije u cjelini.
 • b) Organizator će koristiti slikovne primere sa izložbe da kroz predavanja i kritički komentarisane projekcije potiče teorijsko proučavanje pojedinih oblasti fotografije. Također, organizator namjerava da svake 4 godine, temeljem materijala sa prethodnih izložaba, objavi tematski katalog izabranih radova uz prigodne teorijske studijske tekstove, u svrhu afirmacije izložbe i podizanja likovne kulture pojedinih tema u fotografiji.
 • c) Svaki autor čije djelo bude korišteno ili reproducirano u katalogu, kao i u izboru pod br. 9 i 10 dobiće primjerke tih publikacija na adresu koju je naveo u prijavi radova. Moralna autorska prava – u smislu ispravnog popisivanja autora na tiskanim djelima – biće u potpunosti poštovana.
 • .
  11. KALENDAR IZLOŽBE

  Posljednji dan za prijem radova 9. svibnja 2011.
  Sjednica žirija 23. svibnja 2011.
  Obavještavanje autora o rezultatima vrednovanja na www.fotogram.in.rs/salon/salon-sr.htm 2. lipnja 2011.
  Otvaranje izložbe u Svečanom salonu
 Glavnog kolodvora (Železničke stanice) u Beogradu 25. lipnja 2011.
  Zatvaranje izložbe 9. srpnja 2011.
  Dostavljanje kataloga i nagrada autorima 8. kolovoza 2011.

  .
  12. DOSTAVLJANJE RADOVA. Radovi se mogu slati na dva načina:
  a) na kompakt disku (CD), zajedno sa prijavom i kopijom uplatnice (odn. kotizacijom), redovnom poštom na adresu: Umjetnički atelje Fotogram (c/o Goran Malić), Radnička 36, st. 49, 11030 Beograd, Srbija,
  b) elektronskom poštom na adresu: fotogram.salon@fotogram.in.rs (rezervna adresa: fotogram@open.telekom.rs ).
  Radi brže protočnosti elektronske pošte poželjno je da se u jednoj poruci ne šalju više od četiri fotografije (fajla).
  Radovi moraju biti označeni rednim brojevima na isti način kao u prijavi. Radovi koji nemaju uredno popunjenu prijavu neće biti uzeti u razmatranje.
  .
  13. OPĆE NAPOMENE. Sva autorska prava nad svojim djelima zadržava autor. Organizator ne može preuzeti odgovornost za bilo kakvu štetu CD-a koja nastane u transportu. Kontakti: Tel. +381 11 354 8655; 
elektronska pošta: fotogram.salon@fotogram.in.rs (rezervna adresa: fotogram@open.telekom.rs ).
  Sve druge obavijesti tijekom organiziranja i trajanja salona bit će objavljene na veb-stranici: http://www.fotogram.in.rs
  .
  Tajnica salona: Lidija Malić, E-pošta: fotogram.lm@gmail.com
  .
  14. PREDSJEDNIK SALONA: Goran Malić, umjetnik i povjesničar fotografije, AFIAP, FSS, ULUPUDS, NCF, Beograd, Srbija.
  .
  Za više obavijesti posjetite: www.fotogram.in.rs/salon/salon-en.htm
  .
  Pravila natječaja i prijavnicu preuzmite ovdje.
  .

  No comments yet.