ent.getElementById('fb-root').appendChild(e); }());

Božidar Kasal – THE FACES OF THE WORLD

15.09.2015.

Izložba fotografija Božidara Kasala, jednog od najaktivnijih članova Fotokluba Zagreb pod nazivom: “THE FACES OF THE WORLD” / Lica svijeta, biti će otvorena u srijedu 16. rujna u 18 sati u prostorijama Knjižnice Vladimira Nazora, Vodovodna 13 u Zagrebu.

Božidar Kasal - THE FACES OF THE WORLD
 
Riječ je o autorovoj devetoj samostalnoj izložbi na kojoj izlaže 35  fotografija portreta u boji koje je snimio u posljednjih desetak godina u dvadesetak zemalja svijeta, moglo bi se reći – u jednom poetskom kontekstu čija je izražajna abeceda putopisna i umjetnička fotografija. Njegov fotografski pristup i cilj u stvaralačkom procesu bio je čitati lica portretiranih osoba kao stranice knjige i snimiti njihove emocije i značenja naglašavajući poetične i radosne strane njihovih života, stanja i raspoloženja.

Putovanja su sastavni dio Kasalovog života, a samim time i njegovog fotografskog opusa. U proteklih tridesetak godina proputovao je gotovo sve zemlje Europe, brojne zemlje Azije, Afrike, Južne i Sjeverne Amerike. Svojom je kamerom zabilježio mnoge prizore iz tih zemalja i krajeva, prirodu, običaje i svakodnevni život. Obični ljudi i njihov način života uvijek su bili u središtu njegove pozornosti. Svoje umjetničke doživljaje povezivao je s reporterskom znatiželjom i osjećajem za posebno i originalno. Uz ”life” fotografiju i krajolike stvorio je veliki opus portretne fotografije, od kojih smo jedan dio, ali s drugačijim pristupu, imali prigodu vidjeli na njegovoj samostalnoj izložbi pod nazivom “Usputni portreti” u izložbenom prostoru Knjižnice Prečko u Zagrebu u ljeto 2010. godine.

Božidar Kasal - THE FACES OF THE WORLD Božidar Kasal - THE FACES OF THE WORLD Božidar Kasal - THE FACES OF THE WORLD Božidar Kasal - THE FACES OF THE WORLD

 
Dok se na prvoj izložbi bavi klasičnim portretom, za ovu izložbu izdvojio je one fotografije koje izražavaju osobnost portretiranih osoba, a kroz njihovu obradu u postprodukciji, primjenio je svoja klasična znanja i umijeća, nadograđena sa suvremenim umjetničkim pristupima, naglasivši psihološka i značajska stanja portretiranih osoba, a o čemu će reći:

“Na prvoj izložbi sam se bavio klasičnim portretom, a u odabiru i pripremi fotografija za ovu drugu izložbu, tražio sam osobnost portretiranih osoba. To sam naglasio i kroz sam naslov izložbe. Dakle pri obradi fotografije sam se pridržavao klasičnih portretnih principa, a to je reprezentacija ljudske figure i glave kao individue, kao lika sa specifičnom vanjštinom uz posebno isticanje i naglašavanje njegovog unutarnjeg stanja. Moji portreti su u boji, dakle, u onakvoj tehnici kako sam ih i snimio. Smatram da boja daje portretu dodanu vrijednost kroz vjerodostojan prikaz različitih rasa i boje kože ljudi iz različitih djelova svijeta, koje sam tijekom mojih putovanja vidio i snimio. Bojom sam naglasio i ambijent pa i prikaz načina i uvjeta života ljudi u njihovim životnim sredinama. Pozadina portreta je za mene jednako važna kao i portretirana osoba jer daje podjednako važnu poruku kao i lice, pa i važnost i snagu cijeloj fotografiji. Boje crteža na licu djevojčice, crvena boja budističkog svećenika i plava boja kod čovjeka u autobusu imaju značaj i same po sebi. Crvene kovrče kod mlade djevojke govore o promjenama i želji mladih Afrikanaca da se dopadnu na zapadnjački način, a korektni prikaz narodnih nošnji Guatemale, Rusije ili Masai plemena ne bi bio moguć bez boje. Redukcijom slike na samo lica, gledatelju sam ostavio mogućnost za njegovo osobno zaključivanje o tome što portretirana osoba radi, zašto je sretna, ljuta ili tužna pa čak možda i što razmišlja”.

Božidar Kasal - THE FACES OF THE WORLD Božidar Kasal - THE FACES OF THE WORLD Božidar Kasal - THE FACES OF THE WORLD Božidar Kasal - THE FACES OF THE WORLD

 
I da zaključimo! I ova Kasalova izložba, kao i njegove ranije izložbe i pojedinačne fotografije sa mnogih putovanja, upućuje nas na njegov fotografski put, prirodu i originalnost njegova fotografskog stvaralaštva. One pokazuju i njegov izraziti talent i nemirni temperament svjetskog putnika i upornog istraživača svijeta, stvarnosti i ljudi, kao i novih mogućnosti fotografskog medija. Riječ je o fotografiji u kojoj otkriva ljepotu svijeta, a ljepota njegovih fotografija se sastoji u istini, vjerodostojnosti i jednostavnosti interpretacije viđenoga. Očigledno je da je njegov cjelokupni dosadašnji rad i stvaralaštvo, koji mu donose znatna priznanja, nagrade i fotografska zvanja, usmjeren prema zbilji, prije svega prema čovjeku i životu. Dio tog umjetničkog senzibiliteta i humanizma možemo vidjeti i u fotografijama ove izložbe.

Vinko Šebrek, AFIAP, ESFIAP
počasni predsjednik Fotokluba Zagreb

Božidar Kasal - THE FACES OF THE WORLD Božidar Kasal - THE FACES OF THE WORLD Božidar Kasal - THE FACES OF THE WORLD Božidar Kasal - THE FACES OF THE WORLD

 
O autoru

Božidar Kasal je rođen u Zagrebu 1948. godine. Studij fizike završio je na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, a magisterij iz područja mjerenja kvalitete fotografskih objektiva načinio je na Institutu Ruđer Bošković. Nakon pet godina (1978.) mijenja posao i prebacuje se na Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja Kliničkog bolničkog centra Zagreb, gdje ostaje do umirovljenja krajem 2013. godine. Bio je odgovorna osoba za kontrolu kvalitete uređaja za stvaranje medicinskih slika i voditelj službe za zaštitu od zračenja KBC-a Zagreb. O kvaliteti slika i danas predaje na dodiplomskim i poslijediplomskim studijima na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Fotografijom se počeo baviti još u gimnaziji i gotovo je cijeli život vezan uz fotografiju – bio je voditelj foto-laboratorija u gimnaziji, pa u vojsci, na Ruđeru, u bolnici Rebro. Od 2007.godine, uključuje se u izlagačku sekciju FKZ. Sudjelovao je na stotinjak natječajnih izložbi u Hrvatskoj I drugim zemljama. Dobio je više nagrada i pohvala u domovini i inozemstvu.

U početku bavljenja fotografijom, slikao je portrete u crno bijeloj tehnici, pri čemu je sam razvijao i izrađivao slike. Onda je prešao na kolor dijapozitive i putnu fotografiju. Momentalno ga, sa stanovišta fotografske umjetnosti, najviše privlači putna i ulična fotografija, portreti ljudi u njihovim sredinama, u običnim i neobičnim situacijama, njihove životne priče i fotografski kolorit njihove svakodnevnice i životnog ambijenta.

Ovo mu je deveta samostalna izložba fotografija koja je svojevrsni nastavak na njegovu izložbu iz 2010. godine pod nazivom “Usputni portreti” koja je polučila uspjeh I vrlo dobar prijem kod gledatelja . Svoje izložbe ozbiljno i dugo priprema, promišlja svaki detalj, jer želi postići visoku razinu kvalitete.

Živi i radi u Zagrebu, e-mail: bozidar.kasal@gmail.com

No comments yet.