ent.getElementById('fb-root').appendChild(e); }());

Aktualna riječka fotografija

03.10.2012.

U sklopu manifestacije PhotoRI 2012, koju organizira Fotoklub Rijeka, u petak, 5. listopada, u 18 sati, u Muzeju grada Rijeke, otvara se izložba ‘Aktualna riječka fotografija’ autora Borislava Božića. Na izložbi se predstavljaju fotografije više od 100 riječkih autora koji su se u javnosti pojavili sa svojim fotografskim radom tijekom protekle dvije godine.

Aktualna riječka fotografija

Ova izložba-projekt predstavlja cjeloviti fotografski rad koji je prisutan ‘sad i ovdje’ u Rijeci. Poveznice su ovovremenost i grad Rijeka. Ne Rijeka kao tema, već Rijeka kao mjesto boravka i djelovanja autora. U ovom društvu autora nalaze se članovi HDLU-a Rijeka, studenti Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci koji u svom nastavnom programu imaju fotografiju, članovi hobističkih udruga: Fotosekcija KUD-a Baklje, Fotoskupina KPD-a Bazovica, Fotoklub Color i Fotoklub Rijeka, te autori koji ne pripadaju ili nisu sebe pridružili niti jednoj od ovih skupina, a svojim radom itekako su prisutni u ovom vremenu i prostoru. Svaka od ovih skupina ili asocijacija okuplja autore, provodi određene programe te javno izlaže radove svojih članova, ali svaka za sebe samostalno.

U duhu ili po principu solidarnosti, autori ili interesne skupine (nije pravilo, ali je najčešće) daju podršku svojoj asocijaciji prigodom izložbi ili u nekoj drugoj programskoj aktivnosti. Viđamo, ali rjeđe, članove jedne interesne skupine na izložbi druge.

U Rijeci se fotografija prakticira u nekoliko organizacijskih okvira s različitim motivacijskim impulsima što posljedično određuje i njeno mjesto u javnoj percepciji. Spirala fotografske prakse u Rijeci razvija se od neobaveznih hobističkih udruga pa preko obrazovnih institucija i sve do profesionalnih artističkih cehova. Dakle, fotografski autori s područja grada Rijeke koji su se u javnosti pojavili u zadnje dvije godine s fotografskim radom objedinjeni su na ovoj izložbi. Borislav Božić, prof.

No comments yet.