ent.getElementById('fb-root').appendChild(e); }());

2. Salon fotografije Čakovec 2012.

14.06.2012.

Poštovani Prijatelji fotografije, pozivamo vas na sudjelovanje na 2. Salonu fotografije Čakovec 2012. Prijave za sudjelovanje na natječaju otvorene su do 18. lipnja 2012.

2. Salon fotografije Čakovec 2012.

UVJETI I PRAVILA

1. ORGANIZATOR
FOTOGRAFIJA
Udruga za fotografsku kulturu
Slavka Kolara 29
40000 Čakovec
HRVATSKA

2. UVJETI SUDJELOVANJA
Salon je otvoren fotografima profesionalcima i amaterima iz cijelog svijeta.
Prijaviti se mogu isključivo autorski radovi.
Članovi udruge FOTOGRAFIJA, članovi žirija i članovi organizacijskog odbora ne mogu se prijaviti na natječaj.

3. TEME
Fotografije u digitalnom obliku se mogu slati na četiri teme:

A) KOLEKCIJA – OTVORENA TEMA (u boji/monokromatska/mješana)
B) PORTRET (u boji/monokromatski)
C) POKRET (u boji/monokromatski)
D) ARHITEKTURA (u boji/monokromatski)

Ista fotografija se smije slati samo na jednu temu.
Fotografije slane na prijašnji Salon ne ulaze u konkurenciju.
Na teme B, C i D moguće je poslati do maksimalno 4 rada.
Na temi A svaki autor može sudjelovati s jednom tematskom kolekcijom koja obuhvaća minimalno tri, a maksimalno šest fotografija.

4. KARAKTERISTIKE FOTOGRAFIJA
Prihvaćaju se crno-bijele i fotografije u boji svih vrsta, stilova, procesa snimanja i obrade isključivo u digitalnom formatu.
Fotografije moraju odgovarati sljedećim uvjetima:

– fotografije moraju biti u JPEG / sRGB formatu
– dulja strana fotografije mora biti između 2000 – 3000 piksela
– rezolucija fotografije je 200 – 250 dpi, gdje veličina datoteke ne prelazi 2 Mb

Organizator može koristiti prihvaćene fotografije za reprodukciju u katalogu i za promotivne svrhe Salona bez plaćanja naknade autoru.

5. SLANJE FOTOGRAFIJA
Fotografije se mogu slati na sljedeće načine:

a) preko Interneta, prateći uputstva na http://salon-cakovec.fotografija.hr
b) poštom, na CD-u / DVD-u . Uz medij mora biti priložena i prijavnica.
Poslati na dolje navedenu adresu, tako da pošiljka stigne do zadnjeg datuma prijema radova.
c) pomoću e-pošte: salon.cakovec2012@fotografija.hr

6. PRIJAVNICA
Svaki autor je dužan popuniti prijavnicu s vlastitim podacima.
Ispunjena prijavnica se može poslati i poštom zajedno s fotografijama na CD/DVD mediju.

7. KOTIZACIJA
– za 1 – 2 teme: 120,00 kn
– za 3 – 4 teme: 150,00 kn

Načini plaćanja: doznaka ili gotovina.
Upute za uplatu će biti automatski generirane nakon slanja radova. Radovi autora koji nisu uplatili kotizaciju do kraja primanja radova, neće biti uvršteni u konkurenciju.

8. OBAVIJEST O REZULTATIMA
Svi autori bit će obavješteni o rezultatima preko e-pošte.
Također, rezultati će biti objavljeni na stranici:

http://salon-cakovec.fotografija.hr

9. KATALOG
Svaki autor koji je uplatio kotizaciju dobit će tiskani katalog izložbe.

10. OBVEZE ORGANIZATORA
Organizator se obvezuje da će uredno odgovarati na sve upite vezane uz Salon.
Organizator se ograđuje od odgovornosti za štetu ili gubitak nastao pri slanju.

11. ČLANOVI PROSUDBENOG VIJEĆA / ŽIRI:
1. Jacky Martin, MFIAP, HonEFIAP, dopredsjednik FIAP -a – Francuska
2. Wolfgang Wiesen, EFIAP/b – Njemačka
3. Nicos Karanikis, HonEFIAP, predsjednik Ciparskog fotografskog društva – Cipar

12. NAGRADE
Grand Prix plaketa Salona za najboljeg autora.
Najbolji autor određuje se po najvećem broju prihvaćenih radova zbrojenih po svim temama.

FIAP Zlatna, dvije Srebrne, tri Brončane medalje na svakoj temi (24 FIAP medalja sve skupa)
+ 12 FIAP pohvala na svakoj temi (48 FIAP pohvala sve skupa)

Plaketa Salona, dvije medalje Salona na svakoj temi (12 plaketa/medalja sve skupa)
+ 6 pohvala Salona na svakoj temi (24 pohvala sve skupa)

Žiri zadržava pravo za uvođenje dodatnih nagrada.
Žiri zadržava pravo ne dodjeljivanja svih nagrada, ako radovi u konkurenciji ne zadovoljavaju kvalitativni kriterij.
Svaki autor može primiti samo jednu nagradu / pohvalu na pojedinoj temi.
Odluka žirija je konačna i neopoziva.

13. KALENDAR SALONA
Završni datum za slanje radova: 18.06.2012.
Žiriranje: 19.- 30.06.2012.
Obavijest o rezultatima: 08.07.2012.
Slanje kataloga i nagrada: 01.09.2012.

14. IZLOŽBA
Otvorenje izložbe Salona biti će 13.07.2012. u Izložbenom salonu Muzeja Međimurja u Čakovcu.
Nakon zatvaranja izložbe, svi radovi bit će prikazivani u “slideshow” formatu tijekom godine na gradskom LED zaslonu grada Čakovca.

15. ADRESA ZA SLANJE CD-a /DVD-a
Fotografije na CD/DVD mediju možete poslati zajedno sa prijavnicom i/ili kotizacijom na sljedeću adresu:
Petar Kovač
(Salon Čakovec 2012)
Dr. Vinka Žganca 49
40000 Čakovec

16. POKROVITELJSTVA
2. Salon fotografije Čakovec 2012. organiziran je pod pokroviteljstvima:
Federation Internationale de l’Art Photographique FIAP-a br. 2012/131
Hrvatski Fotosavez
Grad Čakovec
Međimurska županija
Turistička zajednica Grada Čakovca

17. ZAVRŠNA ODREDBA
Slanjem fotografija na 2. Salon fotografije Čakovec 2012. autor prihvaća navedene uvjete i pravila.

18. KONTAKT INFORMACIJE
Petar Kovač, predsjednik Salona fotografije Čakovec
• Telefon: 098 17 666 02
• E-mail: salon.cakovec2012@fotografija.hr
• Web : http://salon-cakovec.fotografija.hr

No comments yet.