ent.getElementById('fb-root').appendChild(e); }());

2. međunarodni salon fotografije Prozor – Rama 2010.

31.10.2010.

Udruženje umjetnika “Art Work“ – Prozor objavljuje natječaj za prijem fotografija za 2. međunarodni salon fotografije Prozor – Rama 2010.
.
2. međunarodni Salon fotografije
.

  1. Organizator
 • UDRŽENJE UMJETNIKA “ ART WORK “ – Prozor
 • .

   2. Sudjelovanje
 • Pravo sudjelovanja imaju fotografi iz cijelog svijeta.
  .

   3. Tema i broj radova
 • 3.1. Za sudjelovanje na 2. MEÐUNARODNOM SALONU FOTOGRAFIJE autori konkurišu sa crnobijelim ili kolor radovima u digitalnom obliku.
 • Maksimalan broj radova je četiri (8), dimenzija 20x30cm u 300 dpi i JPG formatu na CD -u.
 • Tema je slobodna. Fotografije moraju biti obilježene rednim brojevima u folderima isto kao u prijavi. U folderu svake fotografije treba staviti slijede će podatke:
  – Ime autora,
  – Naziv fotografije na jednom od zvaničnih FIAP jezika (ili neka druga identifikacija),
  – Broj kojim je označen rad u kolekciji, mora da odgovara broju kojim je isti označen u prijavi.
 • Radovi koji nemaju uredno popunjenu prijavu ne će biti žirirani.
 • .

   4. Kotizacija
 • Za 2. MEÐUNARODNI SALON FOTOGRAFIJE kotizacija za učešće iznosi 10 Eura ili 15 US$.
 • Novac slati zajedno sa CD-om i prijavom.
 • Za učešće u obe kategorije (crno-bijela + kolor) kotizacija iznosi 15 Eura ili 20 US$.
 • .

   5. Žiri izložbe:
 • Ozren Božanović, KMFAUFBIH, A FIAP /Bosna I Hercegovina/
 • Dragan Prole, KMFAUFBIH, AFIAP /Bosna i Hercegovina/
 • Milorad Kašćelan, KMFAUFBIH,AFIAP /Bosna i Hercegovina/
 • Šljivo Husein, FA1AUFBIH, Prof. likovne umjetnosti, dipl Grafičar
 • Odluka žirija je konačna.
  .

   6. Nagrade
 • 2 X FIAP-zlatna, srebrna, brončana medalja i pet pohvala
 • .

   7. Katalog
 • Svi učesnici dobivaju katalog izložbe.
 • .

   8. Primjedbe
 • Organizator može koristiti izložene radove za reprodukciju u katalogu i za promociju izložbi bez plaćanja naknade za autorski honorar. Organizator će sa radovima pažljivo postupati, ali ne može preuzeti odgovornost za štete nastale u transportu.
 • .

   9. Kalendar izložbe

  Prijem radova …………………………………………………………………………. do 01.12.2010.
  Žiriranje ………………………………………………………………………………………. 11.12.2010.
  Rezultati žiriranja…………………………………………………………………………….21.12.2010.
  www.prozor.net, www.fotobih.ba, www.fotoss.org, www.fotosavez.com
  Izložba ……………………………………………………………………………..26.12.2010 – 15.01.2011.
  Slanje kataloga …………………………………………. do 30.03.2011.
  .

   10. Dostavljanje radova
 • Radove zajedno sa prijavom poslati na adresu:
  UDRŽENJE UMJETNIKA “ART WORK“
  P.P. 25
  88440 PROZOR
  Bosna i Hercegovina
 • .

   11. Kontakti

  artworkbih@yahoo.de +387 63 232 681 Šljivo Husein
  .
  Prijavnicu za natječaj možete preuzeti ovdje.
  .

  No comments yet.